Informacje

Testowanie od A jak Automatyzacja do Z jak Zarządzanie
ze specjalnym uwzględnieniem T jak Testowanie systemów telekomunikacyjnych

CEL

Od lat cel konferencji pozostaje niezmienny. Chcemy stworzyć sposobność do wymiany wiedzy i doświadczeń, zachęcić do dyskusji na temat problemów i trendów w testowaniu oprogramowania.
Tematy konferencji zorganizowane są wokół praktyki testowania, jego organizacji, przygotowania oraz wykonania. Formuła konferencji pozwala na dialog z prelegentami oraz networking w kuluarach.
Głównym tematem tegorocznej konferencji będzie przyjrzenie się różnym aspektom testowania, dlatego też proponujemy tytuł konferencji „Od A jak automatyzacja do Z jak zarządzanie”. Zgodnie z postulatami uczestników konferencji Testwarez 2011, jedną sesję chcemy poświecić szeroko rozumianym zagadnieniom związanym z testami systemów telekomunikacyjnych.

KTO ORGANIZUJE

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, które już od ośmiu lat stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań i dialogu ludzi zajmujących się zapewnieniem jakości.

To już siódma edycja tej konferencji!

KIEDY I GDZIE

22 – 23 października 2012 w Poznaniu.
Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

DLA KOGO

Konferencja jest skierowana do ludzi na co dzień zaangażowanych w problematykę testowania; zarówno do praktyków testów, kierowników testów, jak i dla testerów początkujących. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać sprawdzone praktyki, a także osoby bardziej doświadczone, które chciałyby poznać sposoby pracy i porozmawiać z podobnymi do siebie ekspertami. W tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy:

  • kierowników zespołów testowych by opowiedzieli nam jak zorganizowali swoje zespoły i jak zarządzają testami-
  • specjalistów od testów systemów komunikacyjnych
  • automatyzujących testy

abyśmy wspólnie wymienili się doświadczeniami.
Zapraszamy też inżynierów testowych pracujących w nowych metodykach (Agile), by przekonali wszystkich, że warto/nie warto pracować w tych metodologiach.

KOMITET PROGRAMOWY

  • Lucjan Stapp, SJSI – Politechnika Warszawska – przewodniczący
  • Sebastian Małyska – Alcatel Lucent
  • Krzysztof Słysz – Corrse
  • Radosław Smilgin – Testerzy.pl
  • Piotr Ślęzak – Corrse
  • Karolina Zmitrowicz – c0re magazine

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • Jan Sabak – AmberTeam – przewodniczący
  • Martyna Bartnik – Oracle
  • Bartłomiej Prędki – Nokia Siemens Networks
  • Paweł Minuczyc – Oracle
  • Michał Figarski

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Konferencja ma umożliwić przekazanie wiedzy, doświadczeń, informacji pomocnych w testowaniu i zapewnieniu jakości gwarantujących uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemów IT. Możliwe jest przedstawianie wypracowanych przez siebie lub swoją organizację dobrych praktyk lub narzędzi wspomagających testowanie.

Podstawowym założeniem konferencji jest – jak w poprzednich edycjach – jej mocny wymiar praktyczny.

PREFEROWANA TEMATYKA w podziale na zagadnienia (alfabetycznie):

  • automatyzacja testów na różnych poziomach testowania
  • budowanie zespołu
  • testy niefunkcjonalne
  • wpływ metodologii Agile na testy tradycyjne
  • zarządzenie zespołem
  • zarządzanie testami

oraz

  • testowanie systemów telekomunikacyjnych
    ze specjalnym uwzględnieniem testowania aplikacji mobilnych

FORMA WYSTĄPIEŃ
Prezentacje standardowo mają trwać 45 minut (w tym czas na Q&A), przy czym przy każdej sesji przewiduje się dodatkowy czas na podsumowanie. Prezentacja nie powinna przekraczać 20 slajdów. Do prezentacji można załączyć dodatkowe materiały uzupełniające do włączenia w elektroniczne materiały konferencyjne oraz do umieszczenia na stronach konferencji do pobrania.
HARMONOGRAM

  • 18 czerwca 2012 – termin rejestracji zgłoszeń na http://www.testwarez.pl/openconf

Do zgłoszenia należy dołączyć rozszerzony abstrakt (1800 – 4000 znaków) planowanego wystąpienia, zawierający opis podstawowych tez prezentowanego wystąpienia i/lub 10 slajdów merytorycznych planowanej prezentacji;

  • 16 lipca 2012 – termin wstępnej akceptacji zgłoszonych propozycji wystąpień, kontakt z wybranymi autorami (Komitet Programowy);
  • 6 sierpnia 2012 – ostateczny termin na nadesłanie pełnych prezentacji (prelegenci).
  • 27 sierpnia 2012 – termin przesłania uwag autorom prezentacji (Komitet Programowy);
  • 10 września 2012 – ostateczny termin nadsyłania finalnych wersji materiałów (wersja „do druku”).

UWAGI DODATKOWE

  • Prelegenci uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w całej konferencji oraz opłatę za 1 nocleg w pokoju dwuosobowym w wybranym przez organizatorów hotelu.
  • Najciekawsze prezentacje zostaną zamieszczone w magazynie c0re (www.coremag.eu).

Prośba do prelegentów:
Bazując na doświadczeniach z poprzednich konferencji, oczekujemy, że większość uczestników będzie zaznajomiona z faktami podstawowymi, w szczególności w zakresie procesów wytwarzania i testowania oprogramowania. Dlatego prosimy, aby w swoich prezentacjach unikać wprowadzeń, wyjaśniających znaczenia takich podstawowych elementów, jak wymagania, testowanie itd. Prowadzi to do niepotrzebnego przedłużania się prelekcji i znużenia słuchaczy już od samego początku prezentacji.

Organizator