Informacje

AAAby testować…

CEL

Od lat cel konferencji pozostaje niezmienny. Chcemy stworzyć sposobność do wymiany wiedzy i doświadczeń, zachęcić do dyskusji na temat problemów i trendów w testowaniu oprogramowania.
Tematy konferencji zorganizowane są wokół praktyki testowania, jego organizacji, przygotowania oraz wykonania. Formuła konferencji pozwala na dialog z prelegentami oraz networking w kuluarach.
Głównym tematem tegorocznej konferencji będzie przyjrzenie się różnym aspektom testowania, dlatego też proponujemy tytuł konferencji „AAAby testować”. Zgodnie z postulatami uczestników konferencji Testwarez 2012, więcej czasu chcielibyśmy poświęcić zagadnieniom związanym z automatyzacją testów (różne narzędzia), a także testowaniu w projektach prowadzonych metodykami zwinnymi. Nie chcemy się jednak do tych tematów ograniczać.

KTO ORGANIZUJE

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, które już od dziesięciu lat stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań i dialogu ludzi zajmujących się zapewnieniem jakości.
To już ósma edycja tej konferencji!

KIEDY I GDZIE

14 – 15 października 2013 w Gdańsku
Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

DLA KOGO

Konferencja jest skierowana do ludzi na co dzień zaangażowanych w problematykę testowania: zarówno do praktyków testów, kierowników testów, jak i dla testerów początkujących. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać sprawdzone praktyki, a także osoby bardziej doświadczone, które chciałyby poznać sposoby pracy i porozmawiać z podobnymi do siebie ekspertami. W tym roku do wystąpienia szczególnie serdecznie zapraszamy:

 • specjalistów od automatyzacji testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
 • testerów biorących udział w projektach zarządzanych i wykonywanych metodykami zwinnymi

Zapraszamy też wszystkich innych chcących się podzielić swoimi doświadczeniami w testowaniu.

KOMITET PROGRAMOWY

 • Jan Sabak – AmberTeam Testing Sp. z o.o.
 • Joanna Kazun – SJSI
 • Radosław Smilgin – testerzy.pl
 • Sebastian Małyska – SJSI / Genesys
 • Karolina Zmitrowicz – c0re magazine

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Martyna Bartnik – Oracle
 • Joanna Kruszyńska – SJSI
 • Sławomir Abramczyk – Oracle
 • Lucjan Stapp – SJSI
 • Maciej Chmielarz – Asseco Poland S.A.
 • Bartłomiej Prędki – Credit Suisse

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Konferencja ma umożliwić przekazanie wiedzy, doświadczeń, informacji pomocnych w testowaniu i zapewnieniu jakości gwarantujących uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemów IT. Możliwe jest przedstawianie wypracowanych przez siebie lub swoją organizację dobrych praktyk lub narzędzi wspomagających testowanie.
Podstawowym założeniem konferencji jest – jak w poprzednich edycjach – jej mocny wymiar praktyczny.

PREFEROWANA TEMATYKA w podziale na zagadnienia:

 • A – automatyzacja testów funkcjonalnych
 • A – automatyzacja testów niefunkcjonalnych
 • A – agile
 • B – BDD i inne nowe techniki
 • Y – Yeti (techniki testowania, których nikt nie widział np. agile testing)

FORMA WYSTĄPIEŃ

Prezentacje standardowo mają trwać 45 minut (w tym czas na Q&A), przy czym przy każdej sesji przewiduje się dodatkowy czas na podsumowanie. Prezentacja nie powinna przekraczać 15 slajdów. Do prezentacji można załączyć dodatkowe materiały uzupełniające do włączenia w elektroniczne materiały konferencyjne oraz do umieszczenia na stronach konferencji do pobrania.

HARMONOGRAM

 • 15 czerwca 2013 – termin rejestracji zgłoszeń na openconf
  Do zgłoszenia należy dołączyć rozszerzony abstrakt (1800 – 4000 znaków) planowanego wystąpienia, zawierający opis podstawowych tez prezentowanego wystąpienia oraz prezentację zawierającą całą treść merytoryczną
 • 15 sierpnia 2013 – termin akceptacji zgłoszonych propozycji wystąpień (Komitet Programowy)
 • 15 września 2013 – termin nadesłania ostatecznych wersji prezentacji

UWAGI DODATKOWE

 • Prelegenci uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w całej konferencji oraz opłatę za 1 nocleg w pokoju dwuosobowym w wybranym przez organizatora hotelu
 • Przesłanie prac stanowi równoznaczne nadanie im licencji CC-BY
 • Wystąpienia będą nagrywane i zostaną udostępnione on-line po konferencji

Prośba do prelegentów:
Bazując na doświadczeniach z poprzednich konferencji, oczekujemy, że większość uczestników będzie zaznajomiona z faktami podstawowymi, w szczególności w zakresie procesów wytwarzania i testowania oprogramowania. Dlatego prosimy, aby w swoich prezentacjach unikać wprowadzeń, wyjaśniających znaczenia takich podstawowych elementów, jak wymagania, testowanie itd. Prowadzi to do niepotrzebnego przedłużania się prelekcji i znużenia słuchaczy już od samego początku prezentacji.

Organizator