Warsztaty

Temat warsztatu: „Praktyczna automatyzacja testów funkcjonalnych”

Prowadzący: Krzysztof Słysz CORRSE

Konkurencyjność między firmami w wielu branżach jest tak duża, że zmiany w oprogramowaniu muszą być wprowadzane bardzo szybko i bardzo często. Dodatkowo biznes oczekuje od dostawcy oprogramowania coraz wyższej jakości przy takim samym poziomie cen. Wielu twórców systemów dotarło do takiego momentu w cyklu życia oprogramowania, że zaczynają bardzo poważnie rozważać szeroko zakrojoną automatyzację testów funkcjonalnych. Rynek narzędzi wspierających testowanie jest tak duży, że nie wiadomo co wybrać i jakimi przesłankami przy wyborze się kierować.

Warsztat praktyczna automatyzacja testów funkcjonalnych daje możliwość poznania Micro Focus SilkTest – jednego z wiodących produktów na rynku narzędzi do automatyzacji testów funkcjonalnych. Wieloletnie doświadczenie prowadzącego we wdrażaniu narzędzi i strategii automatyzacji testowania oraz tworzeniu rozbudowanych automatów testowych gwarantuje bardzo merytoryczne i praktyczne podejście do automatyzacji. W trakcie kilkudziesięciu ćwiczeń realizowanych na komputerach będzie można poznać wiele ciekawych funkcjonalności i możliwości narzędzia a dyskusja z prowadzącym umożliwi lepsze zrozumienie jak SilkTest wspiera testowanie funkcjonalne i kiedy poszczególne funkcjonalności narzędzia dają najlepsze korzyści.
przerywnik

Temat warsztatu: „Testowanie w Projektach Internetowych”

Prowadzący: Wojciech Pająk

Wprowadzenie do technologii internetowych

 • architektura
 • HTTP
 • AJAX

Właściwości aplikacji internetowych

 • funkcjonalność
 • wydajność
 • bezpieczeństwo
 • użyteczność
 • defekty charakterystyczne dla aplikacji internetowych

Środowisko testowe aplikacji internetowych

 • narzędzia analityczne (Firebug, IE Developer Toolbar)
 • wirtualizacja

Automatyzacja

 • GUI
 • DOM
 • dobre praktyki
 • omówienie narzędzi

Demonstracja narzędzi

 • Selenium
 • JMeter

(pobierz materiały)

przerywnik

Temat warsztatu: „Testy wydajnościowe przy użyciu JMetera”

Prowadzący: Jan Sabak

Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie sposób tworzenia prostych testów wydajnościowych aplikacji webowych w JMeterze. Zostaną omówione następujące tematy:

 • różne typy i cele testów wydajnościowych
 • proces testów wydajnościowych
 • ogólny opis JMetera
 • podstawowe komponenty JMetera
 • przykład użycia JMetera
  • nagrywanie skryptu
  • parametryzacja skryptu
  • generowanie danych testowych
  • analiza wyników testów

Warsztat rozpocznie się omówieniem teorii testów wydajnościowych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia wymagań wydajnościowych. Następnie zostanie opisany proces testowania wydajnościowego. Pięć kroków jakie trzeba wykonać, żeby testy wydajnościowe przeprowadzić rzetelnie. Później zostanie opisany i pokazany w działaniu JMeter jako narzędzie do testów wydajnościowych.

Celem warsztatów jest wykazanie, że JMeter jest narzędziem prostym, przyjemnym a jednocześnie bardzo potężnym.

(slajdy z warsztatu dostępne są po przesłaniu maila na adres jan.sabak {at} amberteam(.)pl)

Organizator