2014

Dzień 1

Rozpoczęcie konferencji odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Na prom uczestnicy przewiezieni zostaną transportem organizatora.

Audytorium Sala D Sala E Sala FH Sala G Kino
9:00 – 12:00 Egzamin AGILE TESTER
(20 osób)
Warsztat “Wirtualizacja serwisów na przykładzie HP Service Virtualization”
Piotr Ślęzak Krzysztof Słysz Michał Ziółek
(40 osób)
Warsztat “Testowanie aplikacji mobilnych z ukierunkowaniem na system Android” Łukasz Złocki
(25 osób)
Warsztat “Testowanie wymagań”
Karolina Zmitrowicz, Radek Smilgin
(25 osób)
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:15 Otwarcie konferencji
13:15 – 14:15 Keynote  – Automation Through the Back Door Seretta Gamba
14:15 – 15:00 Prelekcja – Testowanie Mutacyjne
Michał Chudy
(300 osób)
Prelekcja – Automatyzacja testów aplikacji okienkowych z użyciem UIAutomation
Milena Sobolewska, Paweł Maciejewski (100 osób)
Prelekcja -ATF – Nietypowe podejście do automatyzacji w systemie rozproszonym Daniel Dec
(120 osób)
Panel dyskusyjny – WrotQA i PtaQ – recepta na sukces Zbyszek Moćkun, Łukasz Jasiński, Łukasz Pietrucha (30 osób) Prelekcja – Pokaz możliwości narzędzia Microsoft Test Manager
Marta Firlej
(88 osób)
15:00 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 16:00 Prelekcja – Zautomatyzuj swoje testy automatyczne Selenium
Michał Sierzputowski (300 osób)
Prelekcja -Testy akceptacyjne w administracji publicznej – pro publico bono?
Michał Kruszewski (100 osób)
Prelekcja – Testing mobile WWW – tools & best practices Tomasz Browarski (120 osób) Panel dyskusyjny – Jak złapać testera? Justyna Rybarczyk, Agnieszka Skokowska
(30 osób)
Prelekcja – Behaviour Driven Development is not about tools is about communication
Bart Szulc
(40 osób)
16:00 – 16:45 Prelekcja – Jak zbudować autorski framework do automatyzacji testów. Tips&hints.
Tomasz Świderek (291 osób)
16:45 – 17:00 Zamknięcie pierwszego dnia konferencji

 

Dzień 2

C-View Sala B Sala C Sala D
10:00 – 10:45 Prelekcja – Sponsor (291 osób)
10:45 – 11:30 Prelekcja – Optymalizacja Automatycznych Testow Regresywnych Adam Marciszewski (291 osób) Warsztat “Test Automation Patterns” Seretta Gamba
(25 osób)
Co inteligentnego jest w testowaniu oprogramowania Tomasz Osojca
(33 osoby)
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:30 Prelekcja – Jak czytać rezultaty testów wydajnościowych Piotr Pawluk
(291 osób)
Konsultacje – “Testing in scrum/agile”
Tilo Linz
(25 osób)
Warsztat “Test Automation Patterns”
Seretta Gamba
(25 osób)
Panel dyskusyjny – Wyzwania w transformacja projektów z modelu kaskadowego/V do Agile/Scrum Krzysztof Chytla (33 osób)
12:30 – 13:15 Prelekcja – Słowa kluczowe jak góry lodowe czyli rzecz o bibliotekach testowych
Marcin Kowalczyk (291 osób)
Panel dyskusyjny – Rozwój osobisty testera
Daniel Dec
(25 osób)
Warsztat “Test Automation Patterns”
Seretta Gamba
(25 osób)
Panel dyskusyjny – Automatyzacja jako panaceum na wszelkie bolączki Adam Marciszewski (33 osób)
13:15 – 14:30 Lunch
14:30 – 15:15 Prelekcja – Źródła dumy zawodowej testera oprogramowania Tomasz Osojca   (291 osób) Konsultacje – “Technical issues for automation” Seretta Gamba
(25 osób)
Prelekcja -Testowanie systemów wbudowanych i krytycznych dla bezpieczeństwa Bogdan Bereza
(40 osoby)
Prelekcja – Testy penetracyjne webaplikacji — co i czym sprawdzać? Piotr Konieczny
(33 osoby)
15:15 – 16:00 Prelekcja – Automaty do zadań specjalnych Artur Kotow, Olga Maciaszek-Sharma (191 osób) Panel dyskusyjny – Definiowanie procesów i najlepszych praktyk w QA Krzysztof Chytła Piotr Ślęzak
(33 osoby)
Explore the unknown – Remigiusz Dudek
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:00 Keynote – The future of testing Tilo Linz
17:00 – 17:15 Zamknięcie konferencji-